Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Behalve in het geval van een definitieve bestelling hebben onze prijzen een uitsluitend indicatieve waarde.  Ze kunnen worden aangepast op grond van de fluctuaties van de markt en/of van de BTW.

In geval van een bestelling zijn alle personen die daarbij betrokken zijn, hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  Bij huwelijken zijn de beide families hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  De verdeling tussen de families onderling behoort in geen geval tot onze bevoegdheden.  De aanvaarding van de gedeeltelijke betaling door één van de klanten of door één van de families ontslaat hen in geen geval van hun hoofdelijke plicht.

Klachten worden enkel aanvaard op de dag van het evenement (feest, maaltijd, banket, receptie, seminarie, avondgebeuren of andere activiteit).  Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.

In het geval een factuur nog niet betaald zou zijn 15 dagen na de datum van het evenement zal het bedrag of het nog verschuldigde saldo automatisch vermeerderd worden, na al of niet ingebrekestelling, met een schadebeding van 12 %, met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2000,00 € bij wijze van een forfaitaire schadevergoeding.

Bij betaling van een voorschot door de klant wordt de overeenkomst tussen partijen definitief en bindend, zelfs als zijn de documenten nog niet door alle partijen getekend.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en wordt onderworpen aan de volgende bepalingen:

  • Bij annulering na ondertekening van de bestelling, blijft het voorschot /voorschotten eigendom van de verkoper.
  • Bij annulering binnen de maand voor het feest, blijft het voorschot / voorschotten eigendom van de verkoper, vermeerderd met een schadevergoeding van 35% procent van het bedrag van de bestelling.
  • Elke annuleringvergoeding zal worden vermeerderd tot het bedrag van de reële kosten wanneer die hoger zouden blijken dan de schadevergoeding waarvan sprake in de vorige paragraaf.

Elke wijziging van de bestelling dient ten laatste elf kalenderdagen voor de voorziene datum van het evenement te gebeuren.  Vanaf de tiende dag kan de bestelling niet meer verminderd worden en zal het bedrag ervan worden gebruikt als minimumbasis voor de facturatie.

Elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper.

Beide partijen verklaren zich akkoord met de bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemene contactgegevens
Eccellenza
Koning Albertstraat 25
8520 Kuurne
België
info@eccon.be
www.eccellenza.be
056/70 18 53